WEB DIZAJN – VODOMONT

WEB DIZAJN

Pri tvorbe tohto úplne nového dizajnu som pracoval hlavne so symbolikou a hlavnými kategóriami ktoré mali jednoznačné a na prvý pohľad vyzdvihnúť čím sa táto spoločnosť zaoberá. Na začiatku boli tri farebné schémy z ktorých si zákazník jednu vybral a následne sa farby vybratej schémy začlenili do dizajnu. Logo ktoré už mali ostalo, no bolo doplnené o štyri farebné podtržníky ktoré boli následne použité aj v obsahu stránky.

Na čom sa pracovalo:

  • oživenie a zvýraznenie pôvodného loga
  • vytvorenie úplne nového dizajnu web stránky
  • vytvorenie kategórii s príslušnou symbolikou

 

web design
Návrat hore