WEB DIZAJN

RB TEAM

Pri dizajne tohto grafického návrhu web stránky som vychádzal zo zadania, že sa má jednať o jednoduchý, moderný, no zároveň technický diazajn. Preto som sa rozhodol využiť moje zručnosti z 3D grafiky a vytvoril som objekty, ktoré som následne zakomponoval do dizajnu. Jednalo sa o červené kocky ktoré pestro a moderne dotvorily celý dizajn. 

Na čom sa pracovalo:

  • grafický návrh web stránky
  • vytvorená štruktúra a rozloženie
  • využitie 3D grafiky pre dotvorenie dizajnu s tychnickým zameraním

 

web dizajn

RB team

Návrat hore