GRAFIKA

EIFFELKO DETSKÝ ZÁBAVNÝ PARK

Tento grafický návrh bol vytvorený pre detský zábavný park Eiffelko v Humennom. Jednalo sa o dotvorenie a dokreslenie postavičky, maskota pre použitie na plagátoch a reklamných kampaniach a zároveň vytvorenie grafiky na plagáty a fecebookové aktivity. 

Na čom sa pracovalo:

  • dokreslenie už existujucého maskota
  • vytvorenie nových plagátov na pripravované podujatia
  • grafické spracovanie cover photo pre facebook s viacerými témami
Návrat hore